Drept Societar si Corporatist. Drept Contractual. Avize, Autorizari, Licente

Cabinetul este recunoscut pentru experienta sa in domeniul dreptului societar si corporativ, activand pentru societati multinationale si locale, in practic toate tipurile de probleme si chestiuni legale aferente, de la munca de consultanta si litigii de zi cu zi, pana la tranzactii stragice de scara mare.

Cabinetul furnizeaza consultanta generala in domeniul commercial, conceperea si redactarea, negocierea si incheierea unor largi varietati de contracte comerciale, atat nationale cat si internationale, incluzand servicii juridice legate de si aferente conformarii societatilor comerciale cu legile romane in vigoare.

Activitatea noastra in domeniul Dreptului Comercial este bazata pe o arie larga si variata, reflectand problemele legale dintr-o economie emergenta. Am oferit consultanta multor entitati internationale in negocierea unor tranzactii complexe, securizate si nesecurizate, atingand toate formele de afaceri. In Domeniul Corporativ, activitatea noastra este diversa si acopera de la incorporari, probleme de raspundere societara – corporativa, vehicule corporative cu scop special, structuri ale actionariatului, probleme legate de capitalul social, sfaturi asupra imprumuturilor asociatilor, asupra sarcinilor si raspunderilor administratorilor, probleme de guvernare corporatista si de protectie a actionarilor minoritari.

 • Infiintari de entitati si colaborari societare si corporative, lichidari, falimente si restructurari;
 • Joint – Ventures internationale si nationale – cu sediul in Romania;
 • Guvernare Corporativa;
 • Contracte intre actionari si contracte de subscriere de actiuni;
 • Dispute corporative, litigii, rezolvarea disputelor, tranzactii de litigii, arbitraj, recuperari de creante;
 • Revizuirea contractelor internationale si a documentelor internationale;
 • Vanzarea si cumpararea bunurilor si a altor active inculzand licitatii publice cu Statul Roman si proceduri de achizitii; Parteneriate Public-Private
 • Structurarea contractelor internationale de vanzare;
 • Contracte de agentie si distributie;
 • Contracte de munca, administrative, precum si contracte si colaborari din activitatea zilnica a persoanelor fizice si juridice;
 • Infiintarea tuturor tipurilor de societati comerciale;
 • De incheierea de asocieri in participatiune si alte forme de colaborare societara inclusiv prin intermediul societatilor comerciale off -shore
 • Conformare regulatorie. Asiguram functionarea completa a persoanelor juridice si a societatilor prin depunerea actelor necesare si obtinerea in numele clientului a tuturor Permiselor, Autorizatiilor, Avizelor si Licentelor precum si mentinerea lor drept valide si cu depline efecte.
 • Aspectele de drept fiscal care intervin in activitatea societatilor comerciale si persoanelor juridice.

Fuziuni, divizari, achizitii si restructurari

Cabinetul nostru activeaza in domeniul fuziunilor, divizarilor, achizitiilor si restructurarilor societatilor comerciale detinute de stat si private in toate domeniile economice, in domeniul proiectelor de restructurare corporativa si al vanzarilor de active, al infiintarilor de fonduri de investitii si al programelor de investitii, strategiilor de exit, preluari si fuziuni, procedurilor de achizitie al societatilor de catre managementul sau salariatii acestora (MBO sau MBI).

Piata de capital

Conform experientei noastre, actionam atat pentru investitori cat si pentru emitentii de actiuni si pentru agenti ( Societati de Servicii si Investitii Financiare), furnizand servicii juridice si reprezentare in:

 • asistenta corporativa/societara si contractuala;
 • proceduri de listare si de delistare;
 • preluari;
 • oferte de vanzare si oferte de cumparare;
 • asistenta in relatia cu Autoritatea de Supraveghere Financiara;
 • emiterea de actiuni si instrumente financiare

Proiecte imobiliare, financiare si de afaceri

Un domeniu important in care suntem specializati este Proprietati Imobiliare & Constructii.

Avem experienta substantiala relevanta in consultarea si asistarea clientilor in achizitii imobiliare pentru dezvoltare imobiliara si vanzare. Suntem de asemenea experimentati in mecanismele interne si internationale legate de aceste tranzactii precum si in mecanismele de securizare si garantare legate de proprietati. Am furnizat diferite audituri, financiare, contabile si legale, oferind consultanta asupra conformarii la norme si autorizatii si autorizari, si am consiliat asupra proiectelor „green – field” de la constructii de hoteluri, la rezidential si constructii cu scop comercial – spatii comerciale.

Va vom reprezenta in probleme incluzand drumuri de acces si servituti de trecere, litigii de delimitare a proprietatilor, partaje, actiuni posesorii, actiuni ipotecare, si alte chestiuni legate de titlurile de proprietate.

Cabinetul nostru ofera consultanta de asemenea in contracte de inchiriere si leasing, precum si in proiecte mari in legatura cu concesiunea proprietatilor publice. Oferim servicii juridice complete industriei constructiilor, incluzand investitori, developeri, contractori si profesionisti in diversele domenii conexe de furnizare a serviciilor.

 • Achizitii imobiliare;
 • Investitii si dezvoltari imobiliare;
 • Contracte de inchiriere pentru scopuri comerciale si rezidentiale;
 • Contracte de construire si inginerie;
 • Infrastructura si alte proiecte majore;
 • Lucrari publice;
 • Finantari de proprietati, leasing, concesiuni.

De asemenea, impreuna cu colaboratoriii nostri furnizam consultanta in proiectele de investitii financiare in domeniul imobiliar, al pietei de capital, precum si al activelor corporative/societare oferind solutii si strategii de exit din investitii in cadrul unei mari varietati de proiecte de afaceri.