In baza unei Procuri Notariale Autentice si/sau al unei Adunari Generale a Asociatilor ne asumam si desfasuram acitivitati specifice, particulare din sfera activitatilor fiduciare.