Domenii de specializare

Dreptul afacerilor

Cabinetul furnizează consultanță generală în domeniul comercial, conceperea și redactarea, negocierea și încheierea unor largi varietăți de contracte comerciale, atât naționale cât și internaționale. Toate servicii noastre juridice sunt conforme legilor și reglementărilor societăților comerciale române și internaționale în vigoare.

Portofoliul nostru de competențe cuprinde consultanța multor entități internaționale în negocierea unor tranzacții complexe, securizate si nesecurizate, atingând toate formele de afaceri. In domeniul corporativ activitatea noastră este diversificată și acoperă: incorporări, răspundere societară corporativă, vehicule corporative cu scop special, structuri ale acționariatului, structura capitalului social, structura acționariatului, împrumuturi între asociați, sarcinile și răspunderilor administratorilor, guvernare corporatistă, protecția acționarilor minoritari.

 • Înființări de entități și colaborări societare și corporative, lichidări, falimente și restructurări
 • Joint – Ventures internaționale și naționale – cu sediul in Romania
 • Guvernare corporativă
 • Contracte între acționari și contracte de subscriere de acțiuni
 • Dispute corporative, litigii, rezolvarea disputelor, tranzacții de litigii, arbitraj, recuperări de creanțe
 • Revizuirea contractelor internaționale și a documentelor internaționale
 • Vânzarea și cumpărarea bunurilor și a altor active incluzând licitații publice cu Statul Român și proceduri de achiziții;
 • Parteneriate Public-Private
 • Structurarea contractelor internaționale de vânzare
 • Contracte de agenție și distribuție
 • Contracte de muncă, administrative, precum si contracte si colaborări din activitatea zilnică a persoanelor fizice și juridice
 • Înființarea tuturor tipurilor de societăț comerciale;
 • Încheierea de asocieri in participațiune și alte forme de colaborare societară inclusiv prin intermediul societăților comerciale off-shore
 • Conformare regulatorie. Asigurăm funcționarea completă a persoanelor juridice și a societăților prin depunerea actelor necesare și obținerea, în numele clientului, a tuturor permiselor, autorizațiilor, avizelor și licențelor precum și menținerea lor drept valide și cu efecte depline
 • Aspecte de drept fiscal care intervin în activitatea societăților comerciale și persoanelor juridice
 • Fuziuni, divizări, achiziții și restructurări

Cabinetul nostru activează în domeniul fuziunilor, divizărilor, achizițiilor și restructurarilor societatilor comerciale detinute de stat si private in toate domeniile economice, in domeniul proiectelor de restructurare corporativa si al vanzarilor de active, al infiintarilor de fonduri de investitii si al programelor de investitii, strategiilor de exit, preluari si fuziuni, procedurilor de achizitie al societatilor de catre managementul sau salariatii acestora (MBO sau MBI).

Piața de capital

Conform experienței noastre, actionăm atât pentru investitori cât și pentru emitenții de acțiuni și pentru agenți ( Societăți de servicii și investiții financiare), furnizând servicii juridice și reprezentare în:

 • asistenta corporativa/societara si contractuala;
 • proceduri de listare si de delistare;
 • preluari;
 • oferte de vanzare si oferte de cumparare;
 • asistenta in relatia cu Autoritatea de Supraveghere Financiara;
 • emiterea de actiuni si instrumente financiare
 • Proiecte imobiliare, financiare si de afaceri

Construcții și dezvoltări imobiliare

Avem experienta substantiala relevanta in consultarea si asistarea clientilor in achizitii imobiliare pentru dezvoltare imobiliara si vanzare. Suntem de asemenea experimentati in mecanismele interne si internationale legate de aceste tranzactii precum si in mecanismele de securizare si garantare legate de proprietati. Am furnizat diferite audituri, financiare, contabile si legale, oferind consultanta asupra conformarii la norme si autorizatii si autorizari, si am consiliat asupra proiectelor „green – field” de la constructii de hoteluri, la rezidential si constructii cu scop comercial – spatii comerciale.

Va vom reprezenta in probleme incluzand drumuri de acces si servituti de trecere, litigii de delimitare a proprietatilor, partaje, actiuni posesorii, actiuni ipotecare, si alte chestiuni legate de titlurile de proprietate.

Cabinetul nostru ofera consultanta de asemenea in contracte de inchiriere si leasing, precum si in proiecte mari in legatura cu concesiunea proprietatilor publice. Oferim servicii juridice complete industriei constructiilor, incluzand investitori, developeri, contractori si profesionisti in diversele domenii conexe de furnizare a serviciilor.

 • Achizitii imobiliare;
 • Investitii si dezvoltari imobiliare;
 • Contracte de inchiriere pentru scopuri comerciale si rezidentiale;
 • Contracte de construire si inginerie;
 • Infrastructura si alte proiecte majore;
 • Lucrari publice;
 • Finantari de proprietati, leasing, concesiuni.

De asemenea, impreuna cu colaboratoriii nostri furnizam consultanta in proiectele de investitii financiare in domeniul imobiliar, al pietei de capital, precum si al activelor corporative/societare oferind solutii si strategii de exit din investitii in cadrul unei mari varietati de proiecte de afaceri.

Drept Contractual. Mosteniri. Dreptul Familiei

Cabinetul nostru ofera servicii juridice in toate subdiviziunile Dreptului Civil si al Dreptului Familiei, atat in consultanta, cat si in negociere si litigii.

Avem experienta deosebita in domeniul tranzactiilor si contractelor de drept civil, al succesiunilor legale si testamentare, al partajelor, al divorturilor si incredintarilor de minori cu caracter national si transfrontalier, precum si in domeniul Conventiilor Matrimoniale si al Regimului de separatii de bunuri din timpul sau dupa desfacerea casatoriei prin oricare din caile legale.

.

DREPT PENAL PATRIMONIAL

Infractiuni economice

Cabinetul nostru ofera consultanta, reprezentare si asistenta juridica in domeniul infractiunilor economice atat partilor vatamate cat si celor suspectati de savarsirea unor asemenea infractiuni, cum ar fi:

 • fals;
 • uz de fals;
 • abuz de inredere;
 • infractiuni economice prevazute de legi speciale;
 • evaziune fiscala;
 • infractiuni prevazute de Legea Societatilor Comerciale, si Legea Contabilitatii.

Urmarim de asemenea ca, in cadrul procedurilor judiciare sau prin tranzactii intre parti, sa recuparam atat toate prejudiciile cat si profiturile nerealizate.

Infractiuni patrimoniale savarsite de persoane fizice

Asistam persoane fizice în cadrul tuturor procedurilor judiciare cu privire la infracțiuni patrimoniale, incluzând cele din fața Parchetelor, ce au ca obiect negocieri în vederea încheierii de Acorduri de Recunoaștere a Vinovăției, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul Penal și de Codul de Procedură Penală.

De asemenea, Cabinetul nostru este competent pentru a oferi consultanță și pentru situațiile apărute după pronunțarea unei sentințe: contestații la executarea mandatului de executare, cereri de liberare condiționată, cereri pentru reabilitate, consultanță pentru îndeplinirea obligațiilor pe durata termenului de supraveghere în cazul amânării aplicării pedepsei sau a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, precum și în situațiile de revocare ale acestora.

Activitati Fiduciare si Coordonare de Investitii

Cele mai personalizate si mai integrate servicii furnizate de Cabinetul nostru sunt cele in care actionam ca Fiduciari si ca Avocati de Investitii.

Fiducia ca activitate si serviciu porneste de la increderea reciproca dintre Client si Avocatul său.

In baza unui Contract de Fiducie incheiat si semnat conform prevederilor Legii de Organizare a Avocaturii in Romania si Noului Cod Civil Roman:

Reprezentam investitori si infiintam si coordonam managementul vehiculelor investitionale – societati (comerciale) infiintate pentru implementarea investitiilor in Romania – angajand de asemenea colaboratori si salariati si incheind parteneriate la nivel individual si corporativ.

Administram in numele clientilor bunuri, active si fonduri si le investim conform limitelor mandatului asumandu-ne targeturile agreate cu clientii constituenti ai fiduciei – cei care ne ofera acest mandat de administrare.

In anumite Proiecte de Investitii/de Afaceri ne asumam Project Managementul asigurand coordonarea acestora pe toate nivelele in numele Clientului/Constituentului Fiduciei.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram